Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.


Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Ustanova DES Split :

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Antica Žuro, 

adresa: 114 brigade br. 14, 21000 Split

telefon: +385 (0)21 430-519

e-mail: antica.zuro@des.hr

Dokumenti

2019-06-06 71.6 Kb

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka