Zamjenske Kvote Page

Zamjenske kvote

Imate više od 20 zaposlenih? Plaćate doprinos za ne zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Želite taj trošak pretvorit u dodatnu vrijednost? Sve to Vam omogućuje Ustanova DES!

Kako? Zakonska regulativa dozvoljava da se cjeloukupni trošak doprinosa zamjeni proizvodima Ustanove DES.

Tko ima pravo na takvu zamjenu? Svi obveznici plaćanja doprinosa za ne zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na koji način se ostvaruje to pravo? Potpisivanjem Ugovara o zamjenskim kvotama koje najavljujete Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ZOSI). Kroz jednostavnu proceduru, kojoj pravila određuje ZOSI, svojim iskustvom pratit će Vas djelatnici prodaje Ustanove DES.

Koje su dodatne obveze kupca? Nema ih, jedina obveza kupca je da za iznos doprinosa kupi proizvode Ustanove DES.

Doprinosi za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom se plaćaju mjesečno. Da li se mora mjesečno trošiti taj iznos za kupovinu proizvoda Ustanove DES?
Ne, potpisivanjem ugovora i najavom zamjenskih kvote ZOSI-ju dogovara se ugovoreni rok koji je najčešće 12 mjeseci. U tom roku sami određujete kada će te kupiti proizvode i za koji iznos. Bitno je da se cjelokupni iznos potroši u ugovorenom roku.

Informativni kalkulator zamjenskih kvota

Broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti ili zamjenski zaposliti izračunava se tako što se pomnoži ukupan broj radnika na zadnji dan u mjesecu s kvotom koja za ovu godinu iznosi 3%.

Novčana naknada obračunava se tako da se pomnoži minimalna plaća s propisanim postotkom.

Broj osoba za koje se plaća naknada ZOSI-ju za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Mjesečna obaveza u eurima
Godišnja obaveza u eurima