Zakoni I Akti

Zakoni i opći akti ustanove

Zakoni i opći akti

Temeljem statutarne odredbe Ustanove DES Split u pogledu javnosti rada kao i odredbi Zakona o ustanovama kojima se rad ustanove mora učiniti na pogodan način dostupnim javnosti, na ovom mjestu možete pregledati opće akte Ustanove kao i pripadajuće Zakone.

Sve ostalne zakonske akte možete pronaći na www.zakon.hr

Zakoni i pripadajući pravilnici

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj:76/1993, 29/1997 ,47/1999, 35/2008, 127/2019)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom „Narodne novine“ broj: 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 75/2018)
Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 44/2014, 2/2015, 75/2018)
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 145/2020)
Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 75/2018, 120/2018, 37/2020)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 75/2018)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/2013, 85/201569/2022)
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 46/2022)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016)