Uštedite radeći s nama

Imate više od 20 zaposlenih? Plaćate doprinos za ne zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Želite taj trošak pretvorit u dodatnu vrijednost? Sve to Vam omogućuje Ustanova DES!