Povijest Ustanove DES

Kolijevka profesionalne rehabilitacije

DES (akronim od „defektni sluhom“) osnovan je 27.7.1949. godine kao Poduzeće za zapošljavanje invalida DES Split i to sa 20 zaposlenih (uglavnom gluhih osoba ili s problemom sluha) u dva proizvodna pogona. Osnivač je bio Republički odbor Saveza gluhih Republike Hrvatske. Godine 1956. poduzeće je počelo obavljati i djelatnost profesionalne rehabilitacije.
Poduzeće je dugi niz godina raslo i po broju zaposlenih i po vrstama djelatnosti, pa je 1974. godine, kad je Poduzeće imalo 277 radnika i bilo smješteno na 13 neuvjetnih lokacija (uglavnom u samom centru grada), donijeta odluka o izgradnji nove zgrade. Od 1978. godine Poduzeće posluje na sadašnjoj lokaciji.

Povijest Ustanove 1

Godine 2003. Poduzeće je preoblikovano u Ustanovu s punim nazivom Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, u kojoj su osnivači Grad Split (65%) i Splitsko-dalmatinska županija (35%). Ustanova ima 216 zaposlenih, od kojih je 117 (54%) osoba s invaliditetom.
Osnovni cilj poslovanja Ustanove je radna i socijalna integracija osoba s invaliditetom, koja se dnevno provodi u proizvodnim radnim jedinicama (Tiskara, Kartonaža. Fleksografija, Konfekcija, Sitotisak, Prehrana), pripadajućim službama (Računovodstveno financijska, Opća, pravna i kadrovska, Komercijalna, Tehnička), RJ Rehabilitacija i Uredu ravnatelja, u kojima zajedno rade osobe s invaliditetom i ostali radnici. Udio osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih u proizvodnim radnim jedinicama kreće se od 38% do 100%, a na raspolaganju im je i stručni tim RJ Rehabilitacija kao pomoć i podrška u rješavanju svakodnevnih radnih i individualnih problema. Također, Ustanova DES već 11 godina pruža usluge Pučke kuhinje našim socijalno najugroženijim sugrađanima.

U Ustanovi se provode i radionice koje su nastavak projekta SLID (Socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom) financiranog putem programa IPA Jadranska prekogranična suradnja. Sredstvima EU uređene su i opremljene tri radionice (kulinarska, tekstilna i informatička) u kojima se dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom radno osposobljavaju u okviru stečenih kvalifikacija za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Ove aktivnosti se nastavljaju i nakon završetka projekta, u suradnji s HZZ-om.

Zaposlenici

Danas Ustanova DES zapošljava više od 51% osoba s invaliditetom, a gotovo svi su na zaštitnim radnim mjestima. DES je druga po veličini ustanova u Hrvatskoj sa statusom zašitne radionice. Osnovni cilj postojanja Ustanove je radna i socijalna integracija osoba s invaliditetom koja je godinama, posredno, imala značajan utjecaj na podizanju razine svijesti o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Danas, s mnogobrojnim poslovnim partnerima i različitim vrstama djelatnosti DES potvrđuje kako sinergija zaposlenih osoba s invaliditetom i onih koji to nisu uklanja sve granice ka uspješnijim poslovnim procesima i rezultatima.

Temeljne Vrijednosti

Misija / Temeljne vrijednosti

Strateško usmjerenje Ustanove DES je dugoročno opredijeljenje prema vlastitim proizvodima i stvaranje afirmativne slike o našim proizvodima kao općoj društvenoj vrijednosti čijom kupnjom se ostvaruju preduvjeti za očuvanje zaposlenosti osoba s invaliditetom (a time i opće).

Sustav vrijednosti gradimo na etičkom karakteru Ustanove DES - otvoreno protivljenje svakoj vrsti netolarancije i diskriminacije.

Politika kvalitete

Poslovna politika Ustanove DES Split temelji se na:

  • proizvodnji i isporuci proizvoda/usluga, a sve kroz zapošljavanje te radnu i socijalnu integraciju osoba s invaliditetom
  • djelomičnom provođenju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije za osobe s invaliditetom posebno na radno osposobljavanje te
  • programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih kompetencija, vještina i sposobnosti u razdoblju do njihovog zapošljavanja te
  • permanentnom osiguravanju sukladnosti s primjenjivim normana i zakonodavnim okvirom


Drvene Zvijezdice

Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stavljamo na raspolaganje svojim klijentima, s neprestanom težnjom da svaki proizvod/uslugu izvedemo u potpunosti prema očekivanjima klijenta i korisnika, u pogledu kvaliteta dogovorenih proizvoda/usluga. 

Težimo tome da naši proizvodi/usluge budu uvijek na visokom nivou kvalitete koje pružamo. Sustav osiguranja kvalitete prema standardu ISO 9001:2015 pruža okvir prema kojem klijentima ukazujemo da se naša usluga odvija kroz definiran, strukturiran, odgovoran i pravovremen način.

Ostvarivanje ciljeva

Ciljeve u području upravljanja kvalitetom ostvarujemo kroz:

  • Pažljivu analizu potreba i očekivanja klijenata i korisnika
  • Upravljanje proizvodima/uslugama kroz konstantno unapređenje njihove kvalitete
  • Težnju za stalnim unapređenjima procesa rada
  • Zadovoljenje potreba i zahtjeva klijenata i korisnika
  • Ispunjenje očekivanja zainteresiranih strana i lokalne društvene zajednice.  

Za nas u Ustanovi DES Split najveća vrijednost su ljudi, a jedan od najvažnijih prioriteta je stabilnost. Imajući to u vidu, posebnu pažnju posvećujemo izboru kadrova, unapređenju radne sredine i pozitivnog okruženja.


Ciljevi