Stručno vijeće

Predsjednica Stručnog vijeća

Silvana Aljinović,
rukovoditeljica Sektora za opće,
pravne i kadrovske poslove

Članovi

Željko Pavić,
voditelj Službe sigurnosti i zaštite na radu

Josip Norac Kevo,
rukoviditelj Sektora proizvodnje

Ana Škokić,
voditeljica Službe rehabilitacije