Zosi

potpore ZOSI

Naziv programa korisnika: Zamjensko zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zamjenske kvote

Kratki opis programa: Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu. Novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom je obvezna i uplaćuje se u korist Državnog proračuna.

Suradnjom sa Ustanovom DES oslobođeni ste plaćanja naknade.

Svojim iskustvom sa Ugovorima i procedurama potrebnim za ostvarivanje zamjenskih kvota na raspolaganju Vam stoje djelatnici prodaje Ustanove DES, ali sva prava i obveze određuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ZOSI).

Ustanova DES je sredstvo kojim ostvarujete neplaćanje kaznenog doprinosa tj. zamjensko zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ciljevi i očekivani rezultati: Potpisivanjem ugovora o zamjenskim kvotama sa Ustanovom DES umjesto plaćanja kaznenog doprinosa, dobivate proizvode potrebne za vaše poslovanje. Od trenutka najave oslobođeni ste plaćanja kaznenog doprinosa za ugovoreno razdoblje,a navedeni iznos niste obvezni trošiti mjesečno već u ugovorenom roku koji traje 12 mjeseci.

Kontakt za više informacija:

info@des.hr