Postupci Javne Nabave

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Svrha ove Politike privatnosti je pružiti sve relevantne informacije o tome koje osobne podatke i na koji način prikupljamo, na koji način ih koristimo i čuvamo te s kime ih smijemo dijeliti, vezano za korištenje mrežne stranice Ustanove.

Korištenjem mrežne stranice Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "Split" (dalje: Ustanova) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovom politikom privatnosti te da je u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Pristupanjem i korištenjem mrežne stranice Ustanova www.des.hr (dalje: mrežna stranica) potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da prihvaćate odredbe ove Politike privatnosti te slobodno i izričito dajete privolu za obradu osobnih podataka u svrhe koje su u njoj određene.

PODACI O VODITELJU OBRADE

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "Split", 114 brigade br.14 21000 Split, e-mail: info@des.hr

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Antica Žuro, tel: 021/430-519 , e-mail: antica.zuro@des.hr

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO

Ustanova u obavljanju djelatnosti radi koje je osnovana prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke o korisnicima mrežne stranice dobivene tijekom njezinog korištenja.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje nam pošaljete na našu e-mail adresu. Svi podaci koje nam pošaljete putem e-maila bit će obrađivani i pohranjeni kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš upit. Kontaktirajući nas izravno putem e-mail pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama Politike privatnosti i u njima navedenim uvjetima.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke osoba koje su pristupile mrežnoj stranici. Za prikupljanje podataka putem mrežne stranice koristimo forme dostupne pod kontaktom i pod dokumentima s pretplatom. U trenutku dostavljanja Vaših osobnih podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo uključiti Vas u našu bazu podataka kako bi ostvarili traženi kontakt. To smatramo Vašim izričitim pristankom i privolom na kontakt.

PRAVNI TEMELJ I SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole u svrhu slanja obavijesti o promjenama na dokumentu, kao i svrhu odgovora na upite poslane putem forme za kontakt, te isti neće biti prikupljani u opsegu većem od potrebe postizanja navedene svrhe.

Osobne podatke koje nam pošaljete izravno putem e-maila prikupljamo i obrađujemo u svrhu odgovaranja na Vaš upit u izvršavanju djelatnosti radi koje je Ustanova osnovana.

Ustanova neće nijedan dobiveni podatak upotrijebiti u druge svrhe, osim za onu za koju je bio prikupljen i koji je naveden u ovoj Politici privatnosti ili drugim dokumentima koje budete dobili i prihvatili.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Pristup Vašim podacima mogu imati ovlašteni djelatnici Ustanove ako je to nužno radi ispunjenja svrhe u koju su podaci prikupljeni.

Ustanova neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom ili po zahtjevu državnog tijela utemeljenog na zakonu.

Osobne podatke možemo podijeliti s ovlaštenim trećim pružateljem usluga koji provode neke aktivnosti u naše ime, kao što su osiguravanje rezultata pretrage i veze, upravljanje mrežnom stranicom, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Podaci pohranjeni na našim serverima i u našim bazama podataka zaštićeni su te im mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, neovlaštenu izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane. Podaci koji se prikupljaju na našoj mrežnoj stranici spremaju se u bazu podataka kojoj imaju pristup zaposlenici sa dodijeljenim korisničkim računom, te podrška u svrhu održavanja i unaprjeđivanja usluge.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na mrežnoj stranici koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server) radi funkcionalnosti mrežne stranice.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik učitava kolačiće sa lokalnog diska računala prilikom povratka korisnika na njega. Ovo omogućava stranici da prilagodi iskustvo pregleda stranice Vašim zadnjim postavkama (kao npr. pamćenje sesije tako da se nije potrebno ponovno prijavljivati u duljem vremenskom periodu) .

Na našoj mrežnoj stranici koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje mrežne stranice. Kolačići koji se trenutno koriste su:

  • Kolačić za pristanak korištenja kolačića (des_cookie_consent)
  • Kolačić za pamćenje sesije (des_session)
  • Sigurnosni kolačić za spremanje tokena (XSRF-TOKEN).

VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka (pravo na pristup), pravo na povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni, pravo na brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prijenos Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku te pravo na podnošenje prigovora vezano uz obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, tel. 01/4609-000, e-mail: azop@azop.hr.

Na pisani zahtjev, u zakonskom roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva obavijestit ćemo Vas jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Molimo Vas da zahtjev uputite na adresu info@des.hr.
Pristanak na korištenje Vaših osobnih podataka, u cijelosti ili dijelu, možete ukloniti u bilo kojem trenutku. Po primitku zahtjeva za uklanjanje pristanka, vaši podaci će biti izbrisani.

PROMJENA I DOPUNA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ustanova je ovlaštena mijenjati tekst ove izjave u bilo koje vrijeme objavljivanjem izmijenjenog i/ili dopunjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici.