Plan Nabave

Plan nabave

Plan nabave 2024

21.85 Kb

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) objavljuje se Plan nabave - Ustanove Des Split

Plan nabave 2023

96.55 Kb

 Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave - Ustanove Des Split

Plan nabave 2022

94.57 Kb

 Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave - Ustanove Des Split

95.01 Kb

1. Izmjena

106.5 Kb

2. izmjena

Plan nabave 2021

278.88 Kb

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave - Ustanove Des Split

69.53 Kb

Izmjena

Plan nabave 2020

270.04 Kb

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave - Ustanove Des Split

Plan nabave 2019

63.31 Kb

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave - Ustanove Des Split

Plan nabave 2018 godina

46.85 Kb

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave Ustanove Des Split za 2018. godinu. Plan nabave kao i sve naknadne izmjene za 2018. godinu biti će objavljene na internet stranicama www.des.hr

Plan nabave 2017. godina

235.95 Kb

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave Ustanove Des Split za 2017. godinu. Plan nabave kao i sve naknadne izmjene za 2017. godinu biti će objavljene na internet stranicama www.des.hr

Plan nabave 2016 godina

57.62 Kb

Plan javne nabave kao i sve naknadne izmjene za 2016. godinu za Ustanovu DES - Split biti će objavljene na internet stranicama ustanove www.des.hr

Plan nabave 2015 godina

94.68 Kb

Plan javne nabave kao i sve naknadne izmjene za 2015. godinu za Ustanovu DES - Split biti će objavljene na internet stranicama ustanove www.des.hr

Plan nabave 2014 godina

16.73 Kb

Plan javne nabave kao i sve naknadne izmjene za 2014. godinu za Ustanovu DES - Split biti će objavljene na internet stranicama ustanove www.des.hr

Plan nabave 2013 godina

32.49 Kb

Plan javne nabave kao i sve naknadne izmjene za 2013. godinu za Ustanovu DES - Split biti će objavljene na internet stranicama ustanove www.des.hr

Plan nabave 2012 godina

898.53 Kb

Plan javne nabave kao i sve naknadne izmjene za 2012. godinu za Ustanovu DES - Split biti će objavljene na internet stranicama ustanove www.des.hr