Financijski podaci

-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU
GFI 2022. - Referentna stranica
GFI 2022. - Bilanca
GFI 2022. - Račun dobiti i gubitka
GFI 2022. - Dodatni podaci
Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2022. godinu

-

PLAN POSLOVANJA I IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
Plan poslovanja za 2024.g.
Plan poslovanja za 2023.g.
Izvješće o poslovanju za 2022.g.
Plan poslovanja za 2022.g.
Izvješće o poslovanju za 2021.g.
Plan poslovanja za 2021.g.

-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU
GFI 2021. - Referentna stranica
GFI 2021. - Bilanca
GFI 2021. - Račun dobiti i gubitka
GFI 2021. - Dodatni podaci
Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2021. godinu

-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU
GFI 2020. - Referentna stranica
GFI 2020. - Bilanca
GFI 2020. - Račun dobiti i gubitka
GFI 2020. - Dodatni podaci
Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2020. godinu

-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU
GFI 2019. - Referentna stranica
GFI 2019. - Bilanca
GFI 2019. - Račun dobiti i gubitka
GFI 2019. - Dodatni podaci
Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2019. godinu

-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU
GFI 2018.
Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2018. godinu