69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

Ustanova DES | Završetak DES-ovih radionica

Završetak DES-ovih radionica

U sklopu šestomjesečnog programa osposobljavanja, korisnici su odradili i stručne prakse na otvorenom tržištu u konobi Pimpinella, restoranu Studentskog centra Split, Bimiti, Gradskom kazalištu lutaka, te Hannah tekstilu

Devetnaest nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prošlo je profesionalnu rehabilitaciju u radionicama DES-a, splitske ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Svrha osposobljavanja je stjecanje stručnih znanja i vještina, te održavanje i usavršavanje radno-socijalnih vještina s ciljem pripreme korisnika za buduće zapošljavanje. Program radionica, koje su uređene i opremljene sredstvima EU, programa IPA Jadranska prekogranična suradnja u okviru projekta SLID ( Socijalna i radna integracija OSI), sastojao se od psihodijagnostike, izrade karijernih perspektiva i stručnog usavršavanja.

U petak su polaznicima podijeljene potvrde o sudjelovanju u programima osposobljavanja u sklopu kulinarske i tekstilno kreativne radionice. Radionice su počele u rujnu prošle godine, a trajale su do kraja veljače.

- U sklopu šestomjesečnog programa osposobljavanja, korisnici su odradili i stručne prakse na otvorenom tržištu kod partnera poslodavaca: konoba Pimpinella, Restoran Studentskog centra Split, Bimita, Gradsko kazalište lutaka, te Hannah tekstil. U sklopu pripreme za zapošljavanje, korisnici su također prošli i edukaciju o radu na siguran način i edukaciju o zaštiti od požara te stekli pripadajuća uvjerenja. Polaznici kulinarske radionice uspješno su završili još i tečaj iz higijenskog minimuma te stekli uvjete za rad u HACCP sustavu - poručili su iz DES-a.

Zaključili su kako je krajnji cilj ovih aktivnosti bolje povezivanje osoba s invaliditetom s tržištem rada kroz kvalitetnu pripremu za zapošljavanje s jedne strane, te identifikaciju potencijalnih poslodavaca i pomoć istima u prepoznavanju potencijala i mogućnosti osoba s invaliditetom kroz praksu na odabranom radnom mjestu.


Izvor: Dalmacija News | 27.02.2015. | Ines Brajević

27