69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

Ustanova DES | 13. Međunarodni stručni skup

13. Međunarodni stručni skup

Ovogodišnji, 13. Međunarodni stručni skup pod nazivom “Zapošljavanje pod posebnim uvjetima i profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom”, a u organizaciji Udruge OSVIT i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, održan je u Zadru 18. i 19. svibnja 2017. godine uz pokroviteljstvo ministra rada i mirovinskog sustava dr.sc. Tomislava Ćorića. Osim vodećih hrvatskih stručnjaka iz područja profesionalne rehabilitacije na skupu će sudjelovati i brojni međunarodni stručnjaci okupljeni oko krovne europske organizacije pružatelja usluga za osobe s invaliditetom EASPD.

Pored toga što je Ustanova DES i ove godine bila član Organizacijskog odbora, na stručnom skupu su među ostalim predavačima svoja izlaganja imali Marina Vlaić i Tomislav Bogović, a koja su objavljena i u Zborniku radova.


27