69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

RJ Rehabilitacija

RJ Rehabilitacija je služba za rehabilitaciju radnika osoba s invaliditetom zaštitne radionice Ustanove DES.

Stručno osoblje, stručni radnici i radni instruktori pružaju potrebnu stručnu pomoć i podršku zaposlenim osobama s invaliditetom, a radno mjesto i radnu okolinu se nastoji što bolje prilagoditi radnim sposobnostima i potrebama osoba s invaliditetom. Cilj je pomoći osobi s invaliditetom u uspješnom svladavanju posla, uklapanju u radno okruženje i eventualnom napredovanju u poslu.

Osim stručne pomoći i podrške na radnom mjestu radnicima osobama s invaliditetom se pruža i druga vrsta pomoći prema utvrđenim potrebama . Stručni radnici provode  različite vrste savjetovanja radnika osoba s invaliditetom npr. informiranje  o pravima naročito o mogućnostima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, provode edukacijsko-rehabilitacijske tretmane,  procjene radnog i socijalnog funkcioniranja kandidata za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pripremaju i uvode  novozaposlene radnike osobe s invaliditetom u poslove njihovih radnih mjesta,  provode različite prilagodbe prema uočenim potrebama radnika, provode kreativne radionice u svrhu procjene i vježbanja motoričkih sposobnosti radnika osoba s invaliditetom i dr.   

Stručni tim je sastavljen od stručnjaka različitih zvanja jer je za rad službe važan multidisciplinarni pristup. Stručnjaci se stalno stručno usavršavaju i educiraju i redovito sudjeluju na stručnim skupovima i edukacijama u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.