69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

Pravo na pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Sanja Gluić
Tel: 021/430-519
sanja.gluic@des.hr

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva službenici za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail: sanja.gluic@des.hr
2. poštom na adresu: 114. brigade 14, 21000 Split
3. osobno putem protokola.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog Zahtjeva podnositelj će biti pozvan da isti ispravi u roku 5 dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, Zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ustanova DES omogućit će podnositelju Zahtjeva pristup informaciji/ama, u roku od 15 dana od urednog podnošenja Zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se jednim Zahtjevom traži veći broj informacija.


Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Ustanova DES - Godisnje izvješće 2020.(PDF)
08.06.2021 0.21MB
Ustanova DES - Godisnje izvješće 2020.(CSV)
08.06.2021 0.02MB
Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Ustanova DES - Godisnje izvješće 2019.(PDF)
08.06.2021 0.21MB
Ustanova DES - Godisnje izvješće 2019.(CSV)
08.06.2021 0.02MB
Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Pravo na pristup informacijama
06.06.2019 0.07MB
Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Ustanova DES -Godišnje izvješće za 2018 (PDF)
31.01.2019 0.21MB
Ustanova DES -Godišnje izvješće za 2018 (CSV)
31.01.2019 0.02MB
Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2017 (CSV)
15.06.2018 0.02MB
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2017 (PDF)
15.06.2018 0.21MB
Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2016 (PDF)
01.02.2017 0.21MB
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2016 (CSV)
01.02.2017 0.02MB
Ime dokumenta Objavljeno Veličina
Zahtjev za pristup informacijama
03.06.2016 0.26MB
Zahtjev za dopunu
03.06.2016 0.25MB
Ograničenja prava na pristup informacijama
03.06.2016 0.24MB
Naknada za pristup informacijama
03.06.2016 0.24MB