69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

Popis gospodarskih subjekata

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 75 – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).