69 godina s vama. Ne postoji bolji razlog!

Nazovite nas: +385 (0)21 430 555

Javna Nabava - Savjetovanja

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Ustanova Des – Split prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za  nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi dali primjedbe, prijedloge i sugestije i time doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka javne nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirnatih vrećica (Flexographic printing machine for paper bags)

Predmet / broj nabave Datum objave Rok za dostavu
Izvješće
29.06.2017
Poziv na prethodno savjetovanje
20.06.2017
Dokumentacija o nabavi_Nabava novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirantih vrećica sa tiskom
20.06.2017
Troškovnik Flexo
20.06.2017
Tehnička specifikacija Flexo
20.06.2017
ESPD
20.06.2017
Technical specification Flexo
20.06.2017
Brief Summary Flexo
20.06.2017

Poziv na prethodno savjetovanje građevinski radovi za pogon konfekcije

Predmet / broj nabave Datum objave Rok za dostavu
Izvješće
19.05.2017
Poziv na prethodno savjetovanje
10.05.2017
Dokumentacija o nabavi građevinskih radova za pogon konfekcije
10.05.2017
Troškovnik konfekcija
10.05.2017

Poziv na prethodno savjetovanje građevinski radovi za pogon fleksografije

Predmet / broj nabave Datum objave Rok za dostavu
Izvješće
20.04.2017
Poziv građevinski radovi fleksografija
10.04.2017 18.. u 08:00 sati